Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ1): Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ2): Τεχνολογικό Ίδρυμα της Αθήνας
Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ3): Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ4): Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ5): Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ6): Πολυτεχνείο Κρήτης
Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ7): Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ),
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος