ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

H χρήση προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επεμβάσεις συντήρησης πολύ συχνά δημιουργεί προβλήματα ασυμβατότητας (φυσικοχημικού και φυσικομηχανικού χαρακτήρα), τόσο σε σχέση με τα ιστορικά υλικά, όσο και με τα ιστορικά δομικά συστήματα.
Αποτέλεσμα αυτής της ασυμβατότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης είναι:

Εγγραφή στο ΘΑΛΗΣ ΑΕΙΣ RSS